Ayvanın anavatanı kuzey-batı İran, kuzey Kafkasya, Hazar Denizi dolayları ve kuzey Anadolu olarak bilinmektedir. Günümüzde ise ayva Avustralya hariç diğer ülkelerin hepsinde yetiştirilmektedir. Dünyada çok eski yıllardan beri bilinmesine rağmen yetiştiriciliği sürekli artan bir meyve olmamıştır. Ayva ağacı, meyve olarak beğenilen, ağacı ve çiçeği süsleyici nitelikleriyle çok beğenilen meyve ağacıdır. Ayva, sofralık tüketiminin yanı sıra, reçel, jel, marmelat ve meyve suyu olarak da değerlendirilebilmektedir. Ayrıca pektin ve tanen açısından endüstri alanında da kullanılmaktadır.

Armut, gülgiller (Rosaceae) familyasının Pyrus cinsine ait ağaç nitelikli bitki türleriyle, bu türlerden bazılarının yenilebilir meyvelerinin ortak adıdır. Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve tüm Asya'da doğal olarak yetişen armutun dünyada yaklaşık 30 türü vardır. 7-8 metreye kadar büyüyebilen armut ağacının paçasız, yalın biçimli yeşil yapraklarının kenarları çok ince dişlidir. İlkbaharda erken açan beyaz renkli çiçekleri yabani güle benzer. Aslında armut kendine özgü biçimiyle ince kabuklu, yumuşak çekirdekli, eti bol sulu ve lezzetli bir meyvedir. Taze olarak yenildiği gibi reçeli, marmeladı, pekmezi, tatlıları ve meyve suyu yapılarak tüketilen armuttan likör ve rakı da yapılır. Armut ağacının kolay işlenen ve iyi cila tutan kırmızı renkli odunu ince marangozluk işlerinde kullanılır.

Bazı yörelerde Şam Fıstığı olarakda adlandırılan ağaç sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) familyasından gelir ve yenebilen kabuklu bir meyve sahiptir. Ülkemizde üretiminin çok büyük kısmı Gaziantep ilimizde gerçekleşir. Bu ilimizde çok geniş Antep Fıstığı bahçeleri mevcuttur. Gaziantep Baklavasının ana malzemelerinden biri olması, ilk fıstık işletmelerininde yine bu ilimizde kurulmasından dolayı Antep Fıstığı olarak anılır. Şanlıurfa, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır illerinde de yetiştirilmektedir. Siirt Fıstığı diye satılan bir çeşidde mevcuttur.

Antep Fıstığı tarihte Güneydoğu Anadolu bölgesine yerleşen Eti'ler tarafından kültür altına alınmıştır. Getirisinin yüksekliğinden ve fakir topraklarda da yetiştirilebilmesinden dolayı ülkemizde ve bazı Ortadoğu ülkelerinde "Altın Ağacı" veya "Yeşil Altın" diye anılır. Son yıllarda üretimde büyük mesafeler kat eden İran ve ABD rekoltede ilk sıraları almaktadır.

Bitki: 1-1,5 metre boyunda, kırmızı meyvaları olan Haziran-Temmuz aylarında beyaz renkli çiçekler açan, dağlık bölgelerde orman ve korularda rastlanan dikenli bir çalıdır.

Ahşap insanlar tarafından kullanılan en eski yapı malzemelerinden biridir. Ahşap yapılar ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Almanya’da yapı yönetmeliklerinde yer almış, daha sonra birleşim araçlarının da gelişmesiyle oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle son yıllarda geliştirilen sentetik tutkalın birleşim aracı olarak kullanılmasıyla, köprü, spor salonu vb. büyük yapı sistemlerinin ahşap ile yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

Servi Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 1256

Dünya üzerindeki nadir doğal ormanlarının bir bölümü de ülkemizin güneyindedir. 

Sedir Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 850

Batı, Orta ve Doğu Toroslarda doğal olarak bulunur, kuzeyde Erbaa ve Niksar yörelerinde küçük ve izole bir yayılış gösterir.

Porsuk Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 995

Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya'da yayılış gösteren porsuk ağacı ülkemizde ülkemizde kuzeyden güneye birçok yörede görülür.

Meşe Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 881

Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. 25m boya ve 2m çapa erişebilen geniş tepeli ağaçlardan, 3-5 m boya sahip çalılara kadar değişen türleri vardır. Yaprakları da formları gibi değişkenlik gösterebilir, loplu, dişli ya da düz kenarlıdır. Ülkemizde 747.856 hektar koru ve 4.984.149 hektar baltalık meşe ormanı bulunmaktadır. 

Ladin Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 807

Kuzey yarıkürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde yayılış gösteren ladinin 40 değişik türü ve bu türlere ait varyete ve formları vardır. 

Göknar Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 943

40m'ye kadar boylanabilen göknarlar, kendine özgü formu, gövde kabuğu iğne yaprakları ve hatta kokusu ile Çamgiller familyasının diğer türlerinden ayırt edilebilir. 

Fıstıkçamı Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 627

Tipik bir Akdeniz ağacı olan fıstıkçamı, özellikle Batı ve Güney Anadolu'da ormanlar kurar.

Ardıç Ağacı

Published In: Bilgi Bankası Hits: 662

Sürüngen çalılardan büyük ağaçlara kadar çok çeşitli türleri olan ardıç, hemen hemen bütün bölgelerimiz yüksek dağlık kesimlerinde doğal yayılış gösterir.